Natur og vandmiljø, Planter

Muligheder for udtagning af kulstofrige landbrugsjorde i Danmark