Resultater af NIR screening af kraftfoder og råvaremix 2016

Undersøgelsen viser god overensstemmelse mellem deklareret og analyseret indhold af næringsstoffer i kraftfoder. Deklarationerne ligger mest præcist for råprotein og træstof.