Planter

Monitering af fusariumtoksiner i hvede i 2020

Ud af 24 prøver kunne der påvises DON i 17 prøver og i alle prøver under grænseværdien. ZEA blev kun påvist i 4 prøver og i alle tilfælde under grænseværdien. 20 marker var pløjet, og 4 marker var upløjet med forfrugt vinterraps.