Natur og vandmiljø

Forekomst af DMS og 1,2,4-triazol i grundvand

GEUS har udarbejdet et notat om forekomst af de to metabolitter DMS og 1,2,4-triazol i boringskontrollen for almene vandforsyninger.