Manganmangel

I det følgende har vi lavet en oversigt over anvendt viden om manganmangel samt afhjælpning af denne.