Planter, Jura, Kvæg, Natur og vandmiljø

Yderligere forsinkelser i udbetaling af plejegræs- og økologisk arealtilskud

Landbrugsstyrelsen oplyser nu, at de ikke når målet om at udbetale alle plejegræs– og økologitilskud senest 30. juni. Ansøgningsrunden for nye tilsagn udskydes til det sene efterår.