Ophobning og tilgængelighed af fosfor i gødning fra ræv og mink sammenlignet med kvæggødning.

Denne planteavlsorientering giver et referat af en videnskabelig artikel, som belyser tilgængeligheden af fosfor i gødning fra ræv og mink sammenlignet med kvæggødning. Ophobningen og transporten gennem jordmatrixen undersøges ligeledes.