Økonomi og ledelse

SKATM-2016-26-03. Fradrag for underskud ved drift af 3,3 ha efter frasalg af 26 ha i en periode, hvor tilforpagtning af arealer glippede

Landsskatteretten fandt, at landbrugsvirksomheden var erhvervsmæssigt drevet, og underskuddene skyldtes en mistet forpagtningsaftale for en periode, og efter en forbigående indkøringsperiode ville driften blive overskudsgivende.