Planter

Fra 2016 kan brak, lavskov og randzoner ikke tælle som både MFO og alternativ til pligtige efterafgrøder

Nye regler betyder, at du fra 2016 ikke længere kan anvende brak, lavskov og randzoner som både miljøfokusarealer og alternativer til pligtige efterafgrøder på samme tid.