Planter

Tilpasning til fosforloftet på to typer kvægbedrifter

SEGES har regnet på den optimale tilpasning til fosforloftet. I case med 295 årskøer og biogas viser det sig rentabelt at placere gylle til majs. I case med 290 årskøer er gylleseparering rentabelt ved samtidig placering af gylle til majs og brug af undtagelsesbestemmelsen for kvægbrug.