Planter

Vigtigt at huske ved tidlig udbringning af gylle

Hvis du har behov for tidlig udbringning af din gylle, bør du prioritere afgrøder med tidlig og kraftig vækst og udbringning på arealer uden risiko for afstrømning. Husk reglerne for udbringning på våd, frossen og snedækket jord.