Sammenligning af økologiske planteavlssædskifter med 0, 10 og 20 pct. kløvergræsgrøngødning

Grøngødning i det økologiske planteavlssædskifte er en investering med kort tilbagebetalingstid