Økologi, Planter

Ændringer vedr. udsæd og læggemateriale fra første års omlægningsmarker

Som situationen ser ud lige nu, er der risiko for, at udsæd og læggemateriale fra marker i første omlægningsår ikke kan anvendes på økologiske marker fra 1. januar 2022