Jura, Økonomi og ledelse

Nye pensionsforhold for elever

Fra 1. april 2021 trådte nye pensionsregler i kraft for elever på gartneri-, land- og skovbrugsområdet. Pensionsopsparing og forsikring deles i to særskilte indbetalinger.