Økonomi og ledelse

SKATM-2020-26-04. Udlejning af tofamilieshus til fritidsbolig

LL § 15 O kunne ikke anvendes. I stedet skulle resultatet opgøres efter statsskattelovens regler.