Jura, Kvæg, Natur og vandmiljø, Planter, Svin

Mere om den nye husdyrgødningsbekendtgørelse fra 1. august 2019

Overblik over ændringer, justeringer og præciseringer.