Økonomi og ledelse

SKATM-2017-26-07 Landbrugsejendom med planteavl på 8 ha var ikke erhvervsmæssigt drevet. EU-støttes skattemæssige behandling.

Landsskatteretten fandt ikke, at der var udsigt til overskud og nægtede fradrag for underskud. For 2012 var der ingen virksomhed. EU-støtten var derfor ikke arbejdsmarkedsbidragspligtig.