Finanslovsaftalen vedr. socialjura og ansættelsesret

Aftalen indeholder bl.a. tiltag ift. ulovlig ansættelse af udenlandsk arbejdskraft, øget arbejdstilsyn, indførelse af sorgorlov til fædre og forhøjet beløbsgrænse vedr. børneopsparing.