Økonomi og ledelse

Solid konsolidering i landbruget på femte år

De foreløbige driftsresultater efter ejerløn mv. for 2020 viser et fald i landbrugets samlede indkomst på ca. 0,5-2 mia. kr. i forhold til året før. Det samlede driftsresultat efter ejerløn for heltidsbedrifter forventes således i 2020 at ligge i niveauet 6,5-8,0 mia. kr. mod ca. 8,5 mia. kr. i 2019.