Økonomi og ledelse

SKATM-2016-13-17. Styresignal om omlægning af indkomstår

Styresignalet skærper reglerne om forlængelse af et selskabs første indkomstår samt ændring af et administrationsselskabs indkomstår pga. f.eks. brancheændring eller andre forhold i et datterselskab.