Planter, Kvæg

Ukrudtsbekæmpelse i græsmarker

Forebyg at ukrudtet breder sig på permanente græsarealer og på arealer med græs i omdrift.