Revidering af ansættelseskontrakter – ny kontrakt om tjenestebolig

Ansættelseskontrakterne er blevet revideret. Der er også udfærdiget nye kontrakter om fri tjenestebolig og bolig, hvor der betales husleje