Kvæg

Vidensyntese om biprodukter fra produktion af bioenergi som fodermidler til malkekøer

Produktion af etanol og diesel fra biomasse giver en række biprodukter, der potentielt kan anvendes som fodermidler til malkekøer. Formålet med vidensyntesen er at samle og diskutere eksisterende viden på området.