Natur og vandmiljø, Planter

Se opdateret kort over tørvejorde på landmand.dk

SEGES har opdateret applikationen tørvejorde på Landmand.dk. Du kan nu se, hvilken kompensation dine marker beliggende indenfor tørvekortet har, hvis du vælger at udtage lavbundsjorde igennem Miljøstyrelsens nye Klima-Lavbund ordning.