Dispensation til bejdsning af roer med Gaucho på vej

Godkendelsespapirerne foreligger ikke pt., men der gives dispensation til bejdsning af roer med skadedyrsmidlet Gaucho i 2020 under specifikke forudsætninger.