Økologi

Rådgivningsvirksomheder der tilbyder rådgivning til økologisk landbrug

Her finder du en liste over rådgivningsvirksomheder, som tilbyder rådgivning til økologer inden for planteavl, kvæg, svin, fjerkræ, gartneri og økonomi. På de enkelte rådgivningsvirksomheder og foreningers hjemmesider fremgår kontaktoplysninger om deres økologikonsulenter.