NIR screening af kraftfoder og råvaremix 2017

Opgørelsen viser resultater for screening af kvægfoder ved Kvægbrugets ForsøgsLabora-torium (KFL), SEGES i 2017.