Friske analyser af slætgræs 2018, 2. slæt

Analyseresultater fra 4 marker, hvor der er udtaget prøver d. 5. juni. Prøverne viser et højt indhold af protein og en moderat fordøjelighed