Økonomi og ledelse

Renteswap – Ny vejledning fra Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen har udsendt en ny vejledning om den regnskabsmæssige behandling af renteswap i årsrapporten.