Når ydelsen stiger ved flere malkninger, stiger foderoptagelsen ikke tilsvarende

Ydelsen steg 8% eller 3,1 kg EKM ved tre gange malkning i forhold til to de første 8 uger af laktationen. Foderoptagelsen steg kun med 5% tørstof eller 0,75 FE, hvilket endda ikke var en statistisk sikker stigning.