Fund af pesticider i drikkevandet i Beder-området

SEGES har gennemgået den analyse, som Aarhus Kommune har foretaget af fund af pesticider i grund- og drikkevandet. Konklusionen er, at der ikke er noget objektivt behov for at gennemtrumfe pesticidfri drift i nær det omfang, kommunen lægger op til.