Planter

Modellering af jordens tjenlighed ved forskellig jordbearbejdning