Økologi, Kvæg, Planter

Nyt krav om brug af ikke-økologisk husdyrgødning i brancheanbefalinger for økologiske kreaturer pr. 1. august

Den nye anbefaling viderefører de tidligere regler for brug af mere end 50 kg udnyttet kvælstof i gns. pr. ha på bedriften. Kravet er tilføjet til de supplerende regler i de frivillige anbefalinger, hvor formålet er at højne dyrevelfærd, miljø og etik ved produktion af økologisk mælk og kød.