Kvæg, Natur og vandmiljø, Planter

Reglerne for produktionsmæssig sammenhæng og harmoni

Ved at indgå i produktionsmæssig sammenhæng med et kvægbrug bliver det muligt at udbringe 230 kg N pr. ha fra husdyrgødning og anden organisk gødning mod normalt 170 kg N pr. ha ved overholdelse af visse regler.