Natur og vandmiljø, Planter, Økonomi og ledelse

Kulstofrige landbrugsjorder – hvordan kan de bruges fremadrettet?

Naturbeskyttelse, klimavirkemiddel, fortsat produktion, paludikulturer, udtagning, klimakreditter, ekstensivering, skov, solcelleparker er nogle af mulighederne. SEGES giver et overblik med forbehold, da meget er uafklaret.