Natur og vandmiljø, Planter, Økonomi og ledelse

Beslutningsstøttemodel for de kulstofrige landbrugsjorder

Naturbeskyttelse, klimavirkemiddel, fortsat produktion, paludikulturer, udtagning, klimakreditter, ekstensivering, skov, solcelleparker er nogle af mulighederne. SEGES giver et overblik med forbehold, da meget er uafklaret.