Særlig tilladelse til at anvende frøgræshalm

Miljøstyrelsen har meddelt, at man i 2018 på grund at tørken kan give en ekstraordinær tilladelse til at opfodre frøgræshalm, som er behandlet med en række plantebeskyttelsesmidler godkendt til mindre anvendelse.