Planter

Angreb af agersnegle i vinterraps

Der er meldt om snegleangreb i flere vinterrapsmarker. Med de nuværende sneglemidler er det altafgørende at iværksætte bekæmpelse tidligt, hvis der skal opnås en god bekæmpelse.