Natur og vandmiljø

Ændrede miljøregler i forhold til anvendelse af affald på landbrugsjord

I "Affald til jord-bekendtgørelsen" reguleres tørstof, tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Som noget nyt bliver der indført grænseværdier for fysiske urenheder i biopulp.