Den 1. marts 2019 åbner ny og gennemarbejdet tilskudsordning til minivådområder

Fra 1.marts til 30. april 2019 er der igen mulighed for at søge tilskud til etablering af minivådområder. I dette års ansøgningsrunde er der afsat 115 mio. kr., hvilket rækker til ca. 3-400 projekter.