Betydning af mælkefodringsniveau før fravænning for produktion og slagtekvalitet hos Holstein tyrekalve

Opgørelse af slagteresultater for kalve fodret med moderate eller høje mælkemængder i mælkeperioden.