Fremtidsfuldmagt – problemstilling vedr. fuldmagt uden en fuldmægtigs kendskab

En fremtidsfuldmagt kan oprettes, uden fremtidsfuldmægtigens vidende om forholdet før fuldmagtens ikrafttrædelsestidspunkt, hvilket findes uhensigtsmæssigt i forhold til ordningens formål. SEGES har anmodet om en generel udtalelse fra Justitsministeriet.