Økonomi og ledelse, Økologi

Eksempler på økonomi i at lægge økologisk jord til et vådområde

Artiklen viser en række følsomhedsberegninger for betydningen af dyrkningssikkerhed, udbytte og tilskud i hhv. uændret drift og omlægning af økologisk jord til vådområde.