Natur og vandmiljø

Tilskud til sløjfning af ubenyttede brønde og boringer

For at beskytte vores drikkevand kan du søge tilskud til sløjfning af brønde og boringer, som ikke længere er i brug.