Natur og vandmiljø

Status på ansøgning om målrettede efterafgrøder i 2020

SEGES viser løbende udviklingen i ansøgte efterafgrøder og alternativer på et kort, som udarbejdes på basis af Landbrugsstyrelsens opdaterede liste i Tast selv-service

Nyhed

10. marts 2020

 Opdateret 01. maj 2020