Økologi

Strøelse til økologisk kvæg forebygger skader

Alle dyregrupper på kvægbedriften skal have adgang til en bekvem, ren og tør liggeplads. Landbrugs-styrelsen kontrollerer derfor mængden af strøelse i alle staldtyper og for trykskader, hårafslid og renhed hos dyrene.