Paludikultur – udpining af, eller fuld produktion på kulstofrige lavbundsjorde

I mange lande har flere projekter fokus på at forhindre nedbrydning af kulstofrige lavbundsjorde ved vådlægning og ændret arealanvendelsen.