Planter

Hvordan håndteres zinkrestriktioner for udbringning af gylle fra små-grise?

Der gælder specielle regler for udbringning af husdyrgødning fra smågrise, hvor der er anvendt medi-cinsk zink.