Søg om ekstra vand til markvanding

De normale tilladelser til indvinding af vand til markvanding er ikke tilstrækkelige i år. Søg om en midlertidig tilladelse til ekstra vand til markvanding.