Oversigt over forsøg med mikronæringsstoffer

Oversigt over forsøg med mikronæringsstoffer 1980-2004 i de landøkonomiske foreningers regi.