Kvæg, Økonomi og ledelse

Er der økonomi for mælkeproducenter i at dyrke foderroer?

Roeproducenterne har i gennemsnit de sidste 5 år klaret sig på niveau med mælkeproducenter, der dyrker salgsafgrøder. Derudover har roedyrkerne klaret sig lidt bedre i 2017 og 2018, men dårligere i perioden 2014-2016.